خانه
اخبار
ارتباط باما
خط مشی کیفی
ساختار سازمان

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

با حضور مدیر عامل مجتمع جناب مهندس منظری توکلی و مدیر حراست شرکت تهیه و تولید جناب آقای جوکاریان، مراسم معارفه سرپرست حراست جدید و تودیع رئیس حراست سابق، سوم تیرماه 1399 برگزار شد.در این مراسم جناب آقای شمسی کوشکی به عنوان سرپرست حراست مجتمع، معارفه شد و با اهدای

ادامه مطلب »

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

با حضور مدیر عامل مجتمع جناب مهندس منظری توکلی و مدیر حراست شرکت تهیه و تولید جناب آقای جوکاریان، مراسم معارفه سرپرست حراست جدید و تودیع رئیس حراست سابق، سوم تیرماه 1399 برگزار شد.در این مراسم جناب آقای شمسی کوشکی به عنوان سرپرست حراست مجتمع، معارفه شد و با اهدای

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان

با حضور مدیر عامل مجتمع جناب مهندس منظری توکلی و مدیر حراست شرکت تهیه و تولید جناب آقای جوکاریان، مراسم معارفه سرپرست حراست جدید و تودیع رئیس حراست سابق، سوم تیرماه 1399 برگزار شد.در این مراسم جناب آقای شمسی کوشکی به عنوان سرپرست حراست مجتمع، معارفه شد و با اهدای

ادامه مطلب »

گالری تصاویر

معرفی شرکت