>

فولادسازان برتر در سال 2013

جدول متال بولتن نشان مي دهد كه چه عواملي درتوليد فولاد نقش داشته اند. يك پيام روشن نشان مي دهد كه وضعيت كنوني صنعت فولاد بين المللي چگونه است.
هزينه هاي مواد اوليه فولادسازان در 12 ماه گذشته بسيار كاهش يافته است؛ به طوري كه ميزان كاهش قيمت زغال كك شوي سخت و سنگ آهن يكسان بوده است. از ماه مه گذشته قيمت زغال كك شوي سخت 30 دلار در هر تن كاهش داشته در حالي كه قيمت سنگ آهن تا حدود 27 دلار در هر تن يا 20 و 22 درصد به ترتيب نزول كرده است. قيمت هاي فولاد نيز كاهش داشته ؛ البته نه در چنين سطحي.
شمش چين 11 درصد كاهش داشته در حالي كه كلاف نورد گرم اتحاديه اروپا 3 درصد افول كرده كه دليل آن بهبود تقاضا در حوزه اقيانوس اطلس بوده است.
بايد تاكيد كرد كه ظرفيت مازاد فولادسازي همچنان يك تهديد براي قدرت قيمت گذاري فولادسازان محسوب مي شود، در حالي كه صادرات چين افزايش پيدا كرده چون رشد تقاضاي داخلي آن رو به كاهش گذاشته است.
تحليل گران مي گويند ارزان شدن قيمت مواد اوليه براي فولادسازان خبري خوش است ( خصوصا براي آن گروه از فولادسازاني كه مي خواهند قيمت ها 6 تا 7 ماه پايين باقي بماند) چون شركت هاي فرايندي يا واحدهاي نورد با سود حاشيه اي اندك كار مي كنند، قيمت هاي فولاد مانند قيمت هاي مواد اوليه روندي منفي به خود گرفته است. به طعنه بايد گفت در واقع فولادسازان در آخرين وضعيت كه قيمت هاي سنگ آهن افزايش مي يافت، همزمان با تقاضاي بالا آنان توانستند سود خوبي بدست آورند.
آيا با كاهش قيمت هاي مواد اوليه موضوع يا روند خريد شركت هاي معدني backward integration تضعيف شده است؟
در پاسخ به اين سوال كارشناسان مي گويند در نتيجه روند سقوط قيمت هاي مواد اوليه، موضوع خريد شركت هاي معدني توسط فولادسازان خصوصا براي فولادسازاني كه با كمبود نقدينگي مواجهند ، اهميت خود را از دست داده است. اما مواردي نيز وجود دارد كه فولادسازان هنوز اينگونه پروژه ها را دنبال مي كنند. شايد بعضا منطق اين استراتژي براي آن دسته از پروژه ها باشد كه براي تضمين تامين مواد اوليه خود در نقطه مطلوب منحني هزينه حمل و نقل دريايي قرار گرفته اند.
با توجه به اين حقيقت كه در حال حاضر عرضه سنگ آهن در حدي است كه مي تواند پاسخگوي تقاضاي فولادسازاني باشد كه معدن اختصاصي ندادند، شايد به نظر مي رسد آن دسته از فولادسازاني كه ترجيح مي دهند بدنيال راهبرد خريد معادن اختصاصي نباشند در حال حاضر عاقلانه تر عمل مي كنند.
قيمت هاي بالاتر سنگ آهن
اگر چه افزايش توليد سنگ آهن قيمت هاي آن را كاهش خواهد داد اما با وجود اين بالاتر از دهه هاي 1980 و 1990 خواهد بود. در نتيجه آن دسته از فولادسازاني كه داراي معادن اختصاصي بوده و از مديريت سود و زيان خوبي و نه صرفا يك معدن اختصاصي با مدل " هزينه و سود حاشيه اي " توليد اختصاصي براي كارخانه هاي خود بردارند، داراي يك راهبرد اقتصادي و مقرون به صرفه اي خواهند بود.
با توجه به اينكه در كجاي منحني هزينه قرار گرفته باشند، برخي ممكن است در حال حاضر برنامه سرمايه گذاري هاي خود را در اين خصوص مورد تجديدنظر قرار داده و نگاهي به توقف اجراي اينگونه سرمايه گذاري ها داشته باشند.
كارشناسان معتقدند كه ظرفيت مازاد عمدتا به عنوان يك مشكل اساسي فولادسازان مورد نكوهش قرار مي گيرد؛ اما به جز تنها مورد استثنايي سال 2007 كه بازار فولاد با كمبود مواجه بود، اين صنعت تقريبا 20 سال است كه با ظرفيت مازاد دست و پنجه نرم مي كند.
مشكل كنوني صنعت فولاد جهاني اين است كه در حال حاضر تقاضاي جهاني به سطح معمول يا عادي خود برنگشته است. با وجود اينكه تا حدي تقاضا براي فولاد در كشورهاي صنعتي مانند امريكا و اروپا افزايش پيدا كرده است؛ مسئله اين است كه ساخت و ساز ساختمان هاي غيرمسكوني و تجاري به هيچ وجه رشدي نداشته است. اگر اين بخش ها كاملا شكوفا شوند، مي تواند به آساني مسئله ظرفيت مازاد را برطرف كنند.
سياست ها و ظرفيت چين همه جا سايه افكنده است. آثار افزايش توليد مازاد شركت هاي معادن سنگ آهن بتدريج نمايان مي شود. در نيمه دوم سال 2013 به دليل اتخاذ سياست ها و تصميم گيري هاي دور از انتظار پكن كه موجب افزايش 11 درصدي تقاضا( بيشتر از 6 تا 8 درصد پيش بيني شده ) شد، اين تاثيرات پنهان ماند ؛ اما در سال جاري به واسطه كاهش غيرمنتظره رشد تقاضا در چين ( 1.3 درصد) قيمت ها شديدا افت پيدا كرده است.
تقاضا براي زغال كك شو نيز به همين منوال پايين تر از پيش بيني بوده كه نتيجه آن بسته شدن بعضي از شركت هاي معدني بين المللي بوده است. ابتدا شركت هاي چيني و سپس شركت هاي غيرچيني تعطيل شدند.
قيمت ها به زير 130 دلار در هر تن رسيد كه در نتيجه آن شركت هاي زغال سنگ بخصوص در امريكا سودشان به حاشيه رسيد و معادن بتدريج بسته شدند. شركت هاي معدني بزرگ از استراليا گرفته تا كانادا همه به سمت كاهش هزينه ها و تغيير وضعيت داد و ستد روي آوردند.
اگر تقاضاي چين بهبود يابد مي تواند بخش مواد اوليه فولادسازي ها را زنده كند، اگر چه با توجه به افت سيكل بخش مستغلات و مسكن در چين در آينده نزديكي اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد.
تحليل گران به پتانسيل فولادسازي و ساختار پراكنده آن اشاره كرده و معتقدند كه اين صنعت در چين ظرفيت مازاد ندارد. ظرفيت هاي زيادي در اين كشور وجود دارد كه ناكارآمد بوده و غيراقتصادي از آنان بهره برداري مي شود اما به هر صورت ظرفيت هاي زياد و فولادسازان متعددي دارد.
مي توان گفت كه صنعت فولاد چين تنها صنعتي است كه تشنه ادغام است. در حال حاضر سياست گذاري چين در جهت تشويق بزرگترين و كارآمدترين فولادسازان كشور به ادغام تا حدي شتاب گرفته است اما اجراي اين كار نيازمند بيش از 5 تا 10 سال زمان است و در مدت دو سال آينده امكانپذير نخواهد بود.
سوال تحليل گران اين است كه چه زماني نياز چين به آهن قراضه نسبت به تقاضاي آن به سنگ آهن فزوني خواهد گرفت. اما مهمترين سوال اين است كه چه زماني ميزان توليد چشمگير خواهد بود. تخمين هاي متفاوتي وجود دارد ؛ برخي آن را اوايل سال 2017 و برخي نيز معتقدند كه قبل از 2020 تا 2022 نخواهد بود.

فولاد خاورميانه
در ماه مه بازارهاي فولاد در خاورميانه به طور كامل راكد بود چون تقاضاي فولاد آن ضعيف و ميزان سطح موجودي انبارها نيز در سطح بالايي قرار داشت. در ماه گذشته قيمت هاي پيشنهادي فولادسازان CIS و آسيايي نيز پايين بود. قيمت هاي كلاف نورد گرم وارداتي عربستان نيز به دليل كاهش تقاضاي داخلي و موجودي بالاي انبارها كاهش پيدا كرده است.
در حال حاضر تقاضايي وجود ندارد و با فرا رسيدن ماه رمضان بازار آرامتر خواهد شد چون تابستان نيز فرا مي رسد.
قيمت هاي كلاف نورد گرم وارداتي امارات متحده عربي نيز در ماه گذشته به دليل ضعيف بودنتقاضا كاهش داشت.
قيمت ميلگرد ساختماني در امارات احتمالا 10 دلار در هر تن افزايش پيدا كند. قيمت محصولات طويل فولادي در تركيه نيز به دليل كاهش صادرات كشور پايين بود، در حالي كه قيمت هاي داخلي تغييري نداشت و خريداران سعي داشتند كه قيمت ها را بيشتر كاهش دهند.
در جدول پيوست فولادسازان برتر جهان در سال هاي 2012 و 2013 از نظر ميزان توليد مقايسه شده اند و رده بندي اين شركت ها با ذكر نام كشورهاي مربوطه آن در طي دو سال مذكور مشخص شده است:

26 | Metal Bulletin Magazine | June 2014
1 1 ArcelorMittal SA 88,231 91,200
Luxembourg
2 3 Nippon Steel & Sumitomo Japan 46,030 48,160
Metal Corp (1)
3 2 Hebei Iron & Steel Group Co Ltd China 42,842 45,786
4 4 Baosteel Group Corp China 40,710 43,908
5 6 WISCO - Wuhan Iron & Steel China 36,424 39,680
(Group) Corp
6 5 POSCO Korea (South) 37,986 36,416
7 8 Jiangsu Shagang Group Co Ltd China 32,309 35,080
8 10 Anshan Iron & Steel (Group) China 30,233 33,690
Corp (2)
9 7 JFE Steel (3) Japan 32,545 33,618
10 9 Shougang Group China 31,418 31,523
11 11 Tata Steel Ltd India 24,030 25,400
12 12 Shandong Iron & Steel Group China 23,006 22,793
13 13 United States Steel Corp United States 21,444 20,379
(US Steel Corp)
14 17 Bohai Iron & Steel Group China 17,317 19,326
15 16 Maanshan Iron & Steel Co Ltd China 17,339 18,794
16 15 Nucor Corp United States 18,021 18,052
17 14 Gerdau SA Brazil 18,920 18,000
18 23 Benxi Iron & Steel (Group) China 15,100 16,825
Special Steel Co Ltd
19 20 Evraz plc Russia 15,933 16,109
20 18 Hyundai Steel Co Korea (South) 16,045 15,898
21 21 ThyssenKrupp AG Germany 15,300 15,860
22 22 Severstal Russia 15,140 15,691
23 24 Novolipetsk Iron & Steel Russia 14,923 15,429
Corp (NLMK)
24 25 Valin Group China 14,113 14,990
25 26 Jianlong Group China 13,764 14,295
26 28 SAIL - Steel Authority of India 13,400 13,570
India Ltd
27 29 Rizhao Steel Group China 12,685 12,675
28 31 Metinvest International Ukraine 12,459 12,391
29 42 JSW - Jindal South West India 11,180 12,170
Steel Ltd (12)
30 30 Magnitogorsk Iron & Steel Russia 13,037 11,941
Works- MMK
31 35 Jiuquan Iron & Steel (Group) China 10,103 11,164
Co Ltd (JISCO)
32 32 Baotou Iron and Steel China 10,185 10,690
(Group) Co Ltd
33 33 Anyang Iron & Steel Group China 7,741 10,321
Co Ltd (AISCO)
34 37 Handan Zongheng Iron & China 9,105 10,192
Steel Group Co Ltd
35 34 TISCO - Taiyuan Iron & Steel China 10,127 9,989
(Group) Co Ltd
36 50 Hebei Jingye Group China 7,210 9,692
37 36 Pingxiang Iron & Steel Co Ltd China 9,124 9,230
38 40 Techint Group Luxembourg 8,700 8,988
(Ternium SA)
39 43 China Steel Corp Taiwan 8,383 8,834
40 38 Jinxi Iron & Steel Group Co Ltd China 9,103 8,746
41 48 Zenith Steel Group China 7,565 8,505
42 41 Xinyu Iron & Steel Co Ltd China 8,662 8,496
43 45 Erdemir Turkey 7,867 8,267
44 54 Fujian Sansteel (Group) Co Ltd China 6,948 8,216
45 44 Tangshan Guofeng China 7,981 8,060
Iron & Steel
46 49 voestalpine Group Austria 7,500 8,050
47 39 ISDonbass Corp Ukraine 8,885 7,942
48 55 CITIC Pacific China 6,622 7,658
– 49 – Riva Forni Elettrici (10) Italy 7,800 7,600
50 53 Kobe Steel Ltd Japan 7,010 7,527
51 46 Salzgitter AG Germany 7,647 7,149
52 47 Celsa Group Spain 7,600 7,003
53 62 Shaanxi Longmen Iron China 5,201 7,002
& Steel (Group) Co Ltd
54 52 Usiminas - Usinas Brazil 7,158 6,900
Siderurgicas de Minas Gerais SA
55 51 Nanjing Iron & Steel United China 7,176 6,053
Co Ltd (NISCO)
56 59 Saudi Iron Steel Co Saudi Arabia 5,525 5,900
(Hadeed)
– 57 – Ilva SpA (10) Italy 8,200 5,700
58 61 Chongqing Iron & Steel China 5,223 5,590
(Group) Co Ltd
59 60 SSAB - Svenskt Stal AB Sweden 5,253 5,567
– 60 – Esfahan’s Mobarakeh Iran 5,350 5,400
Steel Co (9)
61 57 CSN - Companhia Brazil 5,659 5,252
Siderurgica Nacional (4)
62 75 Lingyuan Iron & Steel China 3,563 5,211
(Group) Co Ltd
63 65 Steel Dynamics Inc (5) United States 4,743 5,077
64 63 AK Steel Corp (6) United States 4,927 4,786
65 58 Metalloinvest Holding Co Russia 5,619 4,680
66 56 Mechel OAO (Mechel) Russia 6,532 4,650
67 64 Ezz Steel Co Egypt 4,562 4,330
68 66 BlueScope Steel Ltd Australia 4,742 4,263
69 68 Essar Steel Ltd (13) India 4,200 –
70 69 Icdas Celik
Enerji Tersane Turkey 4,083 4,175
ve Ulasim San AS
71 70 Ahmsa - Altos Hornos de Mexico 3,879 4,150
Mexico SA de CV
72 81 Xilin Iron & Steel Group China 3,234 4,035
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
June 2014 | Metal Bulletin Magazine | 27
73 90 Sichuan Tranvic Group Co Ltd China 2,965 4,006
74 74 Nisshin Steel Co Ltd Japan 3,730 3,920
75 110 Tangshan Donghai Iron & China 2,313 3,883
Steel Group Co Ltd
76 72 Zaporizhstal Integrated Ukraine 3,785 3,820
Iron & Steel Works JSC
77 76 Quzhou Yuanli Metal Co Ltd China 3,485 3,817
(formerly Zhejiang Yuanli Group)
78 67 Xinxing Ductile Iron Pipes Co China 3,971 3,650
79 73 Delong Holdings Ltd China 3,755 3,630
– 80 – Khouzestan Steel Co (KSC) (9) Iran 3,500 3,550
81 82 Henan Jiyuan Iron & Steel China 3,252 3,502
Group Co Ltd
82 80 Fangda Special Steel China 3,283 3,475
Technology Co Ltd
83 78 Hebei Qianjin Steel Group China 3,431 3,460
Co Ltd
84 71 Commercial Metals Co United States 3,816 3,441
85 83 Hangzhou Iron & Steel China 3,249 3,427
Group Co
86 79 Dongkuk Steel Mill Co Ltd Korea (South) 3,313 3,330
87 114 Minmetals Yingkou Medium China 2,253 3,326
Plate Co Ltd
88 84 Shanxi Highsee Iron & Steel China 3,246 3,303
Group Co Ltd
89 85 Tianjin Rockcheck Steel Group China 3,224 3,296
Co Ltd
90 87 Tangshan Ganglu Iron & Steel China 3,061 3,101
Co Ltd
91 86 Rashtriya Ispat Nigam Ltd, India 3,128 3,071
Visakhapatnam Steel Plant
(Vizag Steel)
92 91 Shandong Shiheng Special China 2,963 3,070
Steel Group Co Ltd
93 88 Dazhou Iron & Steel Co China 3,030 3,034
94 95 Shandong Taishan Iron China 2,812 3,019
& Steel Co Ltd
95 92 Acciaieria Arvedi SpA Italy 2,940 2,990
96 89 Deacero SA de CV (13) Mexico 2,977 –
97 97 Shanxi Jincheng Steel China 2,714 2,964
Holding (Group) Co Ltd
98 107 JFE Bars & Shapes Corp Japan 2,438 2,906
– 99 – Jindal Steel & Power Ltd India 3,000 2,880
100 77 Emirates Steel United Arab Emirates 2,429 2,878
Industries PJSC
101 94 OAO TMK Russia 2,846 2,822
– 102 – Sahaviriya Steel United Kingdom 1,800 2,800
Industries UK Ltd (7)
103 102 Xingtai Iron & Steel Co Ltd China 2,590 2,704
104 111 Jiangsu Shente Steel China 2,310 2,618
105 96 Jiangyin Huaxi Iron & Steel China 2,745 2,608
Co Ltd (formerly Jiangsu
Huaxi Steel & Iron Co Ltd)
– 106 – Outokumpu Oyj (11) Finland 2,723 2,585
107 115 Shanxi Zhongyang Iron China 2,219 2,561
and Steel Co Ltd
108 105 Trinecké Železárny as Czech Republic 2,493 2,550
109 109 Saarstahl AG Germany 2,315 2,520
110 116 Dongbei Special Steel China 2,214 2,424
Group Co Ltd
111 104 Arrium Ltd Australia 2,590 2,420
112 106 Diler Group Turkey 2,456 2,368
113 103 Qingdao Iron & Steel Group Co China 2,528 2,355
114 99 Lengshuijiang Iron & Steel China 2,681 2,343
Group Co
115 101 Colakoglu Metalurji AS Turkey 2,605 2,333
116 122 Badische Stahlwerke GmbH Germany 2,028 2,324
– 117 – Industrias CH SA de CV (14) Mexico 2,475 2,319
– 118 – ESCO - Esfahan Steel Co (9) Iran 2,270 2,270
119 98 Belorussian Steel Works (BMZ) Belarus 2,691 2,242
120 112 Rautaruukki Oyj Finland 2,299 2,237
121 119 Qatar Steel Co Qatar 2,148 2,236
122 108 Tokyo Steel Manufacturing Japan 2,416 2,226
Co Ltd
123 117 Acerinox SA Spain 2,189 2,225
124 121 Vallourec (8) France 2,092 2,159
125 124 Dongbu Steel Co Ltd Korea (South) 1,960 2,058
126 93 Duferco SA Switzerland 2,879 2,050
127 113 AG der Dillinger Germany 2,298 2,020
Huttenwerke
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
Ranking Company Country of origin/ 2012 2013
2013 2012* Main domicile Output Output
All figures in thousand tonnes
*Based on updated 2012 crude steel output. Ranking movement: Up Down Unchanged.
– New entries this year
www.mbdatabase.com
1. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp - 2012 combined production figure of the two previous
entities “Nippon Steel Corp” and “Sumitomo Metal Industries Ltd”
2. Includes Panzhihua Iron & Steel (Group) Co
3. JFE Steel figure includes combined steel production of JFE Steel Corp in Japan (28,253,000
tonnes (2013) and % share times total volume produced by subsidiaries)
4. Figures include output at CSN’s subsidiary SWT, in Germany, which totalled 795,000 tonnes
5. Steel Dynamics figure represents combined steel production rather than crude steel production
6. Figure represents volume of shipments rather than crude steel production
7. Started production in April 2012
8. Hot rolled seamless tube
9. Was listed under IMIDRO (27th last year)
10. Was listed under Riva Group (19th last year)
11. Delivered tonnages rather than production
12. Jsw Steel - Jsw Ispat merged in 2012
13. Based on 2012 output
14. Based on sales figur

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

لطفا یک ماژول برای منوی همبرگری در نظر بگیرید