>

مجتمع سنگ آهن سیرجان موفق به دریافت گواهینامه IMS شد.

مجتمع سنگ آهن سیرجان طی یک مرحله پیش ممیزی و بعد از  آن در اولین مرحله ممیزی، امتیاز های لازم جهت دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  که شامل استانداردهای ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیست ، OHSAS 18001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می شود را کسب نمود. این مطلب را مدیر عامل شرکت ایوازمهر که ممیزی مجتمع و صدور این گواهینامه را بر عهده داشته، طی نامه ای اعلام و موفقیت مجتمع را به مدیر مجتمع و همچنین کلیه پرسنل تبریک گفتند.

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

لطفا یک ماژول برای منوی همبرگری در نظر بگیرید