>

دفتر سیرجان

مجتمع سنگ آهن سیرجان

آدرس:

شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

صندوق پستی: سیرجان - کرمان - ایران  361-78185

شماره های تماس:
034-41423481 / 034-41423480

---------------------------------------------------------------------------

   Sirjan Office

   Address:

    Sirjan Iron Ore Complex. (IMIDRO), 50 Km, Shiraz Road, Sirjan, Kerman, Iran.

   P.O.Box : 78185 - 361  Sirjan, Kerman, Iran

   Tel: +98 34 41423480 - 1

دفتر تهران

مجتمع سنگ آهن سیرجان

آدرس:

خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

صندوق پستی: تهران - تهران - ایران

شماره های تماس:
021-88899986 / 021-88897152

 ---------------------------------------------------------------------------

Tehran Office

  Address:

   Opp, To ٍEsteghlal Cinema, Valiaser Ave, Tehran, Iran.

  P.O.Box : Tehran, Tehran, Iran

  Tel: +98 21 88899986 

           +98 21 88897152

فرم ارسال پیام

ارتباط با دفتر تهران

آدرس: خیابان ولی عصر - بالاتر از میدان ولی عصر - روبروی سینما استقلال

شماره های تماس:

021-88899986

021-88897152

ارتباط با دفتر سیرجان

آدرس: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز - مجتمع سنگ آهن سیرحان

شماره های تماس:

034-41423480

034-41423481

ایمیل روابط عمومی مجتمع

info@msas.ir

Please publish modules in offcanvas position.