معدن 2


ناحيه معدني سنگ آهن گل گهر در 50 كيلومتري جنوب غرب شهرستان سيرجان واقع شده است. مختصات جغرافيايي این ناحيه به قرار زير است:
عرض جغرافيايي: 07،29-03،29 طول جغرافيايي:24،55- 15،55
آثار موجود و حفاری های باقی مانده در محل کانسار دلالت بر آن دارد که این منطقه معدنی در قرون گذشته مورد شناسایی و بهره برداری قرار گرفته است. سن تقریبی یک نمونه از سرباره کوره های قدیمی معدن گل گهر، در حدود 900 سال تخمین زده شده است
این مجموعه شامل شش آنومالی مجزای سنگ آهن است که معدن سنگ آهن گل گهر 2 یکی از شش آنومالی سنگ آهن این ناحیه بوده که تقریباً در فاصله2/1 کیلومتری معدن گل گهر1 قرار دارد.
عملیات استخراجی معدن گل گهر2 از آذر ماه سال 84 توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وپیمانکاری شرکت امانت خاک شروع گردید.با پایان یافتن قرارداد شرکت امانت¬خاک از تاریخ27/10/86 لغایت31/04/90 باطله برداری و استخراج این معدن توسط شرکت سرریگ بندر انجام شده و بعد از اتمام قرارداد شرکت سرریگ بندر، از آذر ماه1390 طبق قرارداد شماره 12282 عملیات باطله برداری و استخراج به شرکت معدن فتح جنوب شرق واگذار گردیده است