گزارش معاملات سنگ آهن در بورس کالای ایران

از تاریخ:
تقویمحالا
تا تاریخ:
تقویمحالا


نام عرضه کنندهتاریخ عرضهمقدار عرضهعیارقیمت پایهقیمت معامله شدهبرنده معامله
معدن سورک1393/04/09 09:26:17 ب.ظ11000052380آراد ایرانیان
مجتمع معادن سنگ آهن گل گهر(2و4)1393/04/03 09:25:13 ب.ظ10000059420سی ولکس کالا
مجتمع سنگ آهن میشدوان1393/02/28 09:24:18 ب.ظ5500058520بانک صنعت و معدن
مجتمع سنگ آهن سنگان1393/02/28 09:23:50 ب.ظ5000058350سی ولکس کالا
مجتمع سنگ آهن جلال آباد1393/02/24 09:22:56 ب.ظ5000058570بانک صنعت و معدن
مجتمع معادن سنگ آهن گل گهر(2و4)1393/02/22 09:22:18 ب.ظ10000059690سی ولکس کالا
مجتمع سنگ آهن سنگان1393/02/17 09:21:29 ب.ظ5000060460بانک صنعت و معدن
مجتمع سنگ آهن میشدوان1393/02/15 09:21:09 ب.ظ6000059570سی ولکس کالا
مجتمع معادن سنگ آهن گل گهر(2و4)1393/02/10 09:20:26 ب.ظ10000059700بانک صنعت و معدن
معدن سورک1393/02/08 09:19:31 ب.ظ10000050450آراد ایرانیان
مجتمع سنگ آهن جلال آباد1393/02/08 09:18:25 ب.ظ5000058580سی ولکس کالا